PKB Handleiding

CarePoint heet u welkom bij de Help-pagina's van Patients Know Best. Als er vragen overblijven kunt u

Houd er rekening mee dat vragen over uw gezondheidszorg alleen rechtstreeks naar uw zorgverleners mogen worden gestuurd.

Deze handleiding beantwoordt naar wij wensen de meeste vragen van u.

namen van personen of instellingen zijn willekeurig gekozen en alleen voor demo doeleinden


CarePoint is gecertificeerd deelnemer aan MedMij