Gebeurtenissen & berichten

Vinden van Gebeurtenissen en berichten

Gebeurtenissen & berichten

Hier tonen we een lijst met alle berichten tussen u en de professionals die voor u zorgen. Dit omvat alle documenten die door uw zorgverleners naar u zijn verzonden, bijvoorbeeld afspraakbrieven, verwijsbrieven, ontslagoverzichten. Andere contacten en behandelingen die u mogelijk heeft gehad zoals bijvoorbeeld opnames, poliklinische bezoeken, spoedbezoeken, worden hier ook vermeld.

Hoe verstuur ik een bericht

Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Evenementen en berichten op 'Bericht verzenden' en vul het formulier in. Deze knop is ook beschikbaar op de homepage.

Hoe start ik een consult?

Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Evenementen en berichten op 'Start een Consult'. Voor meer informatie over consultaties, zie de consultatie helppagina .

Hoe neem ik een activiteit op?

U kunt uw eigen activiteit, zoals een huisarts- of polikliniekbezoek, niet opnemen. Alle gebeurtenissen worden vermeld door de organisaties die voor u zorgen. U kunt echter de afspraakfunctie gebruiken om aanstaande of eerdere afspraken vast te leggen.

Hoe worden de gegevens weergegeven?

Alle gebeurtenissen en berichten worden weergegeven als een lijst, waarbij elke rij in de lijst één document, bericht of één gebeurtenis vertegenwoordigt. De lijst wordt in chronologische volgorde weergegeven met de meest recente gebeurtenis of het bericht bovenaan de pagina. Als u oudere berichten wilt lezen, klikt u op de pijl '>' onder aan de pagina of op '>>' om de oudste te bekijken.

Ongelezen berichten, documenten of evenementen worden groen en wit gemarkeerd, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn.

Elke rij bevat nuttige informatie, zoals de datum van het laatste bericht, het onderwerp van het bericht en het aantal berichten. Als er een document of een andere bijlage is, is rechts van de rij een paperclip-pictogram zichtbaar.

Boven de lijst met berichten en gebeurtenissen wordt ook een tijdlijn weergegeven, zodat u duidelijk kunt zien in welke maanden u activiteit heeft gehad.

Hoe open ik een bericht, document of gebeurtenis?

Als u ergens op de rij klikt, wordt deze geopend, zodat u de inhoud van het bericht, document of gebeurtenis kunt zien.

Hoe worden de gegevens weergegeven in een berichtenpagina?

Zodra een berichtenpagina is geopend, worden alle berichten in chronologische volgorde weergegeven, met de oudste eerst. Bovenaan zijn de titel, deelnemers en het privacylabel zichtbaar. Naast elk bericht wordt de naam van de afzender weergegeven.

Bestanden, bijvoorbeeld documenten, worden inline weergegeven in PKB of kunnen worden gedownload. Zie onze bijlagen pagina voor meer informatie hierover .

Om een ​​bericht te beantwoorden, voert u de tekst in het vak 'beantwoorden' in en klikt u op verzenden. Bestanden kunnen aan berichten worden toegevoegd door op 'Bestand toevoegen' te klikken. PKB slaat de tekst die u typt automatisch op als concept als deze is geschreven maar niet is verzonden.

Gebeurtenissen en documenten tonen het type gebeurtenis of document in de koptekst. Hieronder verdere details.

Hoe kan ik de privacy van een document, bericht of evenement wijzigen?

Open het bericht of gebeurtenis waarvoor u de privacy wilt wijzigen.

Voor berichten is er één privacylabel. Om dit te wijzigen, klikt u op het potloodpictogram naast het privacylabel in de koptekst. Let op: deelnemers aan de berichtendienst kunnen die altijd zien, zelfs als het privacylabel is gewijzigd in een label waartoe ze geen toegang hebben.


Voor gebeurtenissen en documenten zijn er een privacy label voor elk evenement. Om de privacy te wijzigen, klikt u op het potloodpictogram naast het privacy label van het evenement dat u wilt wijzigen. Let op: het wijzigen van de privacy kan ertoe leiden dat sommige professionals en verzorgers de gebeurtenis of het bericht niet meer kunnen bekijken.