Instellen of wijzigen wachtwoord

Een wachtwoord kiezen

Bij de eerste registratie moet u een wachtwoord kiezen .

Om veiligheidsredenen moet uw wachtwoord:

  • Bevat 10 of meer karakters.
  • Bevat ten minste één hoofdletter, één kleine letter, één speciaal teken en één cijfer.
  • Geldige speciale tekens:! "# $% & '* +, -. \ :; <=>? @ [] ^ _` {|} ~

De bovenstaande criteria zijn gebaseerd op aanbevelingen van OWASP en NCSC om ervoor te zorgen dat uw medische dossiers veilig worden bewaard.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Klik op 'Wachtwoord' op de pagina Instellingen en vul het formulier in.


Hoe wijzig ik mijn wachtwoord

Zie onderstaand voorbeeld

Wat te doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

Klik op Wachtwoord vergeten in het welkomstscherm en volg de aanwijzingen.