Vragen die nog niet beantwoord worden in deze handleiding

Indien u in deze handleiding het antwoord op uw vraag nog niet kunt vinden, stellen we het op prijs die vragen te ontvangen via

Als andere gebruikers vergelijkbare vragen hebben nemen we de antwoorden in deze handleiding op.

Hoe weet ik zeker dat de privacy gewaarborgd is?

Uw privacy is gewaarborgd door de volgende maatregelen:

1. Patientsknowbest heeft een unieke "private key" versleuteling van uw gegevens. Dat betekent dat alle gegevens onleesbaar zijn voor derden. Ook onze technici kunnen uw gegevens in de database niet lezen. Uw administratieve gegevens zijn de enige uitzondering hierop. Anders zou u immers onvindbaar zijn voor uw zorgverleners. Uitsluitend u als gebruiker bepaalt met wie u welke gegevens wilt delen.

2. CarePoint is voor toepassing van Patients Know Best gecertificeerd door de Stichting MedMij. Dat houdt in dat we voldoen aan de NEN 7510 norm voor veilige informatie verwerking; het hackers niet gelukt is om onze systemen binnen te dringen (we kregen zelfs de hoogst haalbare kwalificatie!) en bovendien wordt gecontroleerd of de gegevens correct verzonden en ontvangen worden.

3. De stichting MedMij borgt de volgende uitgangspunten:

a. Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

b. Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt.

c. Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de uitwisseling altijd versleuteld.

d. Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.

e. Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens mee uitwisselt heeft het label.

f. Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label te verkrijgen.

g. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

4. De bekende uitspraak "Resultaten uit het verleden zijn geen garantie ....." is uiteraard ook op ons van toepassing, maar bij Patients Know Best is tot op heden nog nooit een datalek opgetreden, terwijl inmiddels meer dan 8 miljoen mensen toegang hebben.

Wie betaalt het abonnement op Patients Know Best?

De kosten worden op dit moment door de overheid en de zorgverlener betaald aan CarePoint. Daarvoor geldt een aantal eisen, zoals het hierboven bedoelde MedMij label en de regelmatige controle daarop. De overheid bewaakt dat alleen veilige systemen toegang krijgen tot privacy gevoelige data in de computersystemen van o.a. ziekenhuizen, huisartspraktijken en apothekers. . De gebruiker hoeft niet voor het abonnement te betalen. Reden is dat niet alleen de gebruikers zelf, maar ook de zorgverleners en de overheid en zorgverzekeraars baat hebben bij het gebruik. In de praktijk blijkt dat de zorgkwaliteit omhoog gaat en de kosten omlaag. Er wordt nog gewerkt aan een structurele bekostiging voor de langere termijn. Uitgangspunt blijft dat de gebruiker geen kosten heeft.