Afspraken

Vinden van de pagin Afspraken

Hoe kan ik een afspraak toevoegen of wijzigen?


Klik op de knop Afspraak toevoegen of Bewerken of Verwijderen
Niet al uw zorgverleners bieden nu reeds de mogelijkheid aan hun patiënten om online afspraken te maken. Neem eventueel met uw zorgverlener contact op daarover.